K DEKKER ECOLOGIE EN DIRECTIEVOERING

Ruimte voor je slogan

Diensten

 

Ik kan u van dienst zijn bij het uitvoeren van:

  • Wet natuurbescherming, het uitvoeren van een quickscan of nader onderzoek, het aanvragen van een ontheffing en ecologische begeleiding:
  • Inventarisaties zoals Ecoscans, SNL, zoogdieren (waaronder vleermuizen), dagvlinders, libellen, (weide) vogels, zoetwatervissen, amfibieën, reptielen en planten.
  • Natuurprojecten waarbij ik u ontzorg van A tot Z in de functie als ecoloog, directievoerder of als projectleider.      Tijdens de voorbereiding van uw natuurproject denk ik mee in de planvorming, ik schat de risico's en de kosten in, ik maak een schetsontwerp, ik breng in kaart welke vergunningen en ontheffingen nodig zijn en ik denk mee over de communicatie met omwonenden en belanghebbenden.      Ik begeleid de fase van schetsontwerp naar een voorlopig ontwerp en vervolgens naar een definitief ontwerp.     Ik zorg dat er een passend bestek en een raming wordt opgesteld.      Ik zorg dat de juiste onderzoeken worden uitgevoerd en vergunningen en ontheffingen worden aangevraagd.      Ik begeleid de aanbesteding en verzorg de communicatie met de omgeving en belanghebbenden.     Tijdens de uitvoering zorg ik voor de ecologische begeleiding, de natuurtechnische begeleiding, directievoering of toezicht.      Door de ecologische begeleiding te combineren met directievoering of toezicht zal tijd en geld bespaard worden.      Alle bovengenoemde diensten kan ik ook afzonderlijk voor u uitvoeren.

Door samenwerking met andere zelfstandige ecologen kan ik garant staan voor kwaliteit en continuïteit. 

Mobiel: 06-44616826       

E-mail: k.dekker.ecologie@gmail.com