K DEKKER ECOLOGIE EN DIRECTIEVOERING

Ruimte voor je slogan

N

K. Dekker Ecologie en Directievoering

 

K. Dekker Ecologie en Directievoering

06-44616826

k.dekker.ecologie@gmail.com

 

Opleidingen:

 • Hogeschool van Utrecht (HBO), 2e graad Lerarenopleiding Biologie, Specialisatie natuur- en milieueducatie, augustus 2000
 • 't Vanck locatie Velp (MBCS, MBO, Middelbare Bosbouw, specialisatie natuurbeheer, mei 1994
 • Leerlingwezen, Heerhugowaard, Primaire opleiding carrosseriebouw, december 1987
 • RK LTS "De waardse kil" Heerhugowaard (LBO), Mechanische techniek, juni 1985

Cursussen:

 • Directievoering UAV GWW 2023 (CROW geregistreerd)
 • CROW 400 richtlijnen, 2022
 • VCA-Vol, september 2018
 • Rekenen met RAW en UAV, CROW, november 2016
 • Registratie, controle en toezicht met RAW en UAV, CROW, oktober 2016
 • Uitvoeren met RAW, CROW, oktober 2016
 • RAW basiscursus, CROW, oktober 2014
 • UAV basiscursus, CROW, oktober 2014
 • RAW bestekken, CROW, 2013
 • Actief voorbereiden op leidinggeven, Boertien, november 2011
 • Effectieve gespreksvaardigheden, Boertien, mei 2011
 • Projectorganisatie en directievoering, Hogeschool Larenstein (HBO), maart 2005

Werkervaring:

 • K. Dekker Ecologie en Directievoering, schetsontwerpen, technische ontwerpen en begrotingen natuurinrichting en natuurherstelprojecten, ecologisch- en natuurtechnisch toezicht, directievoering, projectleiding en omgevingsmanagement, vanaf 3 februari 2020
 • Gemeente Amsterdam, Stadsecoloog en Directievoerder, december 2020 - heden.
 • ATKB, Zoetermeer: Projectadviseur Ecologie, quickscans en ontheffingsaanvragen WnB, consultatie beheer en inrichting SNL gerelateerde projecten, projectleiding particulier natuurbeheerprojecten, ecologische en natuurtechnisch toezicht en directievoering, 2018 - 31 januari 2020
 • Landschap Noord-Holland, Heiloo: Projectleider Natuur en Landschap, opstellen beheer- en inrichtingsplannen, directievoering in combinatie met ecologisch toezicht, 2007- 2018
 • Watersnip advies/ natuuractiviteiten, Reeuwijk; Projectmedewerker/adviseur natuur en landschap, opstellen beheer- en inrichtingsplannen, directie en toezicht natuurherstelprojecten, 2002- 2007
 • Stichting de Poelboerderij, Bezoekerscentrum Wormer- en Jisperveld, Wormer; Coördinator aanleg Heempark1998-2001

Projecten met planvorming, toezicht en/of directievoering:

 • Natuurherstelproject Zwarte Pad, 2023-2024 (gemeente Amsterdam) RAW ontwerp en directievoering
 • Natuurbouwproject Wilnis 410, 2023-2024 (provincie Utrecht) ontwerp en directievoering
 • Natuurbouwproject Demmerik 555, 2023 (particulier) ontwerp
 • Natuurbouwproject Demmerik 214, 2023 (provincie Utrecht) ontwerp, directievoering
 • Natuurbouwproject Brouwer, Groot Mijdrecht, 2023, schetsontwerp
 • Natuurbouwproject Lekx, Zegveld, 2022, schetsontwerp
 • Natuurbouwproject Palm, Botshol, 2022, ontwerp
 • Natuurbouwproject Demmerik 946, 2022 (provincie Utrecht) ontwerp, RAW directievoering
 • Natuurbouwproject Wilnisse Bovenlanden, 2021 (provincie Utrecht) ontwerp aangepast en UAV directievoering
 • Natuurbouwproject Tienhoven, 2020 (particulieren en provincie Utrecht) ontwerp en UAV directievoering
 • Natuurherstelproject Oeverlanden Vecht, 2020 (provincie Utrecht) ontwerp
 • Natuurbouwproject Kooiman, 2019 (provincie Utrecht) ontwerp, toezicht en directievoering
 • Natuurherstelproject Langbroek, 2019 (provincie Utrecht), ontwerp
 • Natuurbouw- en natuurherstelproject Herstel en inrichting natuurterreinen (SNL natuurtypen), 2018/2019 (provincie Utrecht) ontwerp, toezicht en directievoering
 • Aanleg paludicultuur, Zuiderveen 2017, (Innovatie Programma Veen), RAW directievoering (opleveringsfase)
 • Natuurbouw- en natuurherstelproject Aanleg poel en verbeteren duinrel, 2016, (gemeente Bergen) UAV directievoering
 • Natuurbouwproject Aanleg natuurvriendelijke oevers, landschappelijke- en natuurwaarden vergroten, 2015/2016 (gemeente Bergen), RAW ontwerp en directievoering
 • Natuurbouwproject Aanleg natuurvriendelijke oevers; landschappelijke-  en natuurwaarden vergroten, 2015 (gemeente Heerhugowaard) UAV directievoering
 • Natuurherstelproject Herstel oeverlanden Aa, Angstel,Gein en Winkel, 2014/2015; vanuit cultuurhistorisch en landschappelijk perspectief en vergroten natuurwaarden, (Provincie Utrecht) ontwerp, toezicht en directievoering (nog steeds bij betrokken)
 • Natuurherstelproject Herstel oeverlanden Angstel, 2014 (Waternet) cultuur- en natuurtechnisch, RAW directievoering
 • Natuurherstelproject Herstel duinrellen vanuit cultuurhistorisch en landschappelijk perspectief en vergroten natuurwaarden, 2013 (gemeente Bergen) UAV, planvorming en directievoering
 • Natuurbouwproject Sportparken Oost; vergroten natuurwaarden; 2012 (gemeente Amsterdam), planvorming, toezicht en directievoering
 • Natuurherstelproject Voorland; herstel natuur en toegankelijkheid, 2012 (DLG/Gewest Gooi en Vechtstreek) natuur- en cultuurtechnisch, RAW planvorming en directievoering
 • Natuurherstelproject Braken van Katwoude; herstel Braken vanuit cultuurhistorisch en landschappelijk perspectief en vergroten natuurwaarden, 2011 (HHNK), planvorming en directievoering
 • Natuurbouwproject Boskoop, 2006 (gemeente Boskoop); aanleg van natuurvriendelijke oevers, planvorming en directievoering
 • Natuurbouwproject Reeuwijk, 2005 (gemeente Reeuwijk), inrichting natuurcompensatieterrein, directievoering
 • Natuurherstelproject Reeuwijkse plassen, 2004/2005 (gemeente Reeuwijk) herstel van eilanden en oevers, ontwerp en directievoering
 • Natuurbouwproject Aanleg van heempark, 2000/2001 (Natuurmonumenten/Gemeente Wormer) toezicht