K DEKKER ECOLOGIE EN DIRECTIEVOERING

Ruimte voor je slogan

Referenties

 

Voor mij is betrokkenheid bij natuurbouw- en natuurherstelprojecten begonnen bij stichting de Poelboerderij te Wormer waar ik als coördinator de inrichting van een veenweidepark heb begeleid.

Bij Watersnip Advies, Reeuwijkse plassen, heb ik meerdere natuurbouw- en natuurherstelprojecten begeleid. Ik was daar betrokken mij de aanleg van natuurvriendelijke oevers, inrichting van compensatienatuur en herstel van eilanden.

Bij Landschap Noord-Holland heb ik grotere projecten geleid. Vaak was ik van A tot Z, van planvorming tot en met de oplevering, betrokken. Voor DLG/Gewest Gooi- en Vechtstreek heb ik het natuur- en recreatiegebied Voorland Hollandse brug hersteld. Voor Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heb ik de cultuurhistorische- en natuurwaarden hersteld van de Braken van Katwoude. Voor Waternet/Waterschap AGV en Provincie Utrecht heb ik oeverlanden hersteld. Bij het beheer van deze oeverlanden ben ik nog steeds betrokken. Voor gemeente Bergen en andere gemeenten heb ik natuurvriendelijke oevers aangelegd en vele kleine projecten uitgevoerd.

Bij ATKB heb ik de werkzaamheden voor provincie Utrecht voortgezet. Daar was ik als projectleider betrokken bij natuurherstelprojecten in het kader van de SKNL.

Als zelfstandige heb ik diverse natuurbouw- en natuurherstel projecten voor provincie Utrecht uitgevoerd.

Als stadsecoloog en directievoerder begeleid ik momenteel natuurherstel projecten binnen gemeente Amsterdam.

Ik heb projecten uitgevoerd voor provincies Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Holland, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Landschap Noord Holland, Waternet, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, DLG/Gewest Gooi- en Vechtstreek, gemeente Reeuwijk, gemeente Boskoop, gemeente Bergen, gemeente Heerhugowaard en gemeente Amsterdam.

Een compleet overzicht van mijn werkervaring is weergegeven op de volgende pagina.

Onderstaand vindt u afbeeldingen van de door mij begeleide natuurbouw- en natuurherstelprojecten.


Mobiel: 06-44616826       

E-mail: k.dekker.ecologie@gmail.com